Organigrama

CARGOS DIRECTIVOS
Directora: Nelly Iglesias Ríos
Xefe de Estudos: Daniel Figueira Bello
Secretaria: Modesta Padín Domínguez
CONSELLO ESCOLAR DO CONSERVATORIO
Directora-Presidenta: Nelly Iglesias Ríos
Xefe de Estudos: Daniel Figueira Bello
Secretaria: Modesta Padín Domínguez
Representantes de profesorado: Antía García Díz e David Abal Rosales
Representante do Concello: José Ramón Abal Varela
Representantes de nais/pais: Minia Vilas Gey e Ricardo Vázquez Señoráns
Representante do persoal administrativo e de servizos (PAS): Rocio Varela Serto
PROFESORADO POR DEPARTAMENTOS
Departamento de Corda
Antía García DizViolín e Viola (Xefa de Departamento)
David Otero Domínguez: Violonchelo
Departamento de Corda Pulsada
Lucía Verde Lareu: Guitarra (Xefa de Departamento)
David Fernández Castro: Guitarra e Guitarra Eléctrica
Departamento de Percusión
 Marcos Corbacho Paz: Percusión (Xefe de Departamento)
Diego Rosal Chaves: Percusión
Departamento de tecla
 Nelly Iglesias Ríos: Piano (Xefa de Departamento)
Joaquín Hucha Ucha: Piano e L.M. ESMU
Nerea Rodríguez Núñez: Acordeón
Departamento de Vento – Madeira
 Miguel Vicente García: Frauta traveseira
Roberto Sánchez Barreiro: Clarinete
Modesta Padín Domínguez: Saxofón (Xefa de Departamento)
Alejandra Rivera Fernández: Fagot e Óboe
Departamento de Vento – Metal
 Daniel Figueira Bello: Trompa, L.M. CMUS, L.M. ESMU e Bandas (Xefe de Departamento)
David Abal Rosales: Trompeta
Juan Portela Varela: Trombón
Pablo Dopazo Gondar: Tuba / Bombardino