Horario da Escola de música

(En construcción)

Horario de Música e Movemento:

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres
16:00 / 17:00
17:00 / 18:00
18:00 / 19:00

Horario de Linguaxe Musical:

Hora Luns Martes Mércores Xoves
16:00 / 17:00
17:00 / 18:00
18:00 / 19:00
19:00 / 20:00
20:00 / 21:00

Materias Instrumentais (clases individuais)
Cada alumno/a ten un horario específico, segundo as eleccións de horarios feitas nas presentación de inicio de curso.
Estes son os días en que se imparten cada unha das especialidades:
Acordeón:
Clarinete:
Fagot:
Frauta traveseira:
Guitarra:
Óboe: —
Percusión:
Piano:
Saxofón:
Trompa:
Trompeta:
Tuba/Bombardino:
Viola:
Violín:
Violonchelo:

Agrupacións e Conxuntos
Ademais das materias de instrumento e linguaxe musical, a Escola proporciona a oportunidade de integrarse en diversas agrupacións, coa finalidade de favorecer a práctica de conxunto e de disfrutar e común do pracer de facer música.
Banda de Música Infantil:
Banda de Música Xuvenil:
Orquestra de Cordas:
Conxunto de Guitarras:
Conxunto de Acordéon:
Coro: