Especialidades da escola de música

A Escola de Música oferta as mesmas especialidades instrumentais da música clásica que se imparten no Conservatorio, engadindo especialidades da música moderna. Comparte así mesmo as materias de Banda de Música Infantil e Banda de Música Xuvenil, sen estar incluídas estas asignaturas no curriculo dun Conservatorio Elemental. A diferencia das  ensinanzas do Conservatorio, non existe proba de acceso nin límites de idade, agás o mínimo de 4 anos para o acceso ao primeiro nivel de Música e Movemento e de 7 anos para o inicio nun instrumento.

Especialidades de Música Clásica: Acordeón, Clarinete, Fagot, Frauta traveseira, Guitarra, Óboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trompa, Trompeta, Tuba/Bombardino, Viola, Violín, Violonchelo.
Especialidades de Música Moderna: Batería, Guitarra Eléctrica e Baixo Eléctrico

Escolamúsica

Cadro do profesorado
Departamento de Corda Frotada
Antía García Diz: Violín e Viola (Xefa de Departamento)
David Otero Domínguez: Violonchelo
Departamento de Corda Pulsada
Lucía Verde Lareu: Guitarra (Xefa de Departamento)
David Fernández Castro: Guitarra, Guitarra Eléctrica e Baixo Eléctrico
Departamento de Percusión
Marcos Corbacho Paz: Percusión (Xefe de Departamento)
Diego Rosal Chaves: Percusión
Departamento de tecla
Nelly Iglesias Ríos: Piano (Xefa de Departamento)
Joaquín Hucha Ucha: Piano
Nerea Rodríguez Núñez: Acordeón
Departamento de Vento Madeira
Miguel Vicente García: Frauta traveseira
Roberto Sánchez Barreiro: Clarinete
Modesta Padín Domínguez: Saxofón (Xefa de Departamento)
Alejandra Rivera Fernández: Fagot e Óboe
Departamento de Vento Metal
Daniel Figueira Bello: Trompa (Xefe de Departamento)
David Abal Rosales: Trompeta
Pablo Dopazo Gondar: Tuba/Bombardino

Juan Portela Varela: Trombón