DAVID FERNÁNDEZ CASTRO

Guitarra e Guitarra Eléctrica

 

IMG_20170925_135529No ano 2017 remata os seus estudos de Grao Profesional de Música na especialidade de guitarra clásica no Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa.

No ano 2016 accede ó Conservatorio Superior de Música de A Coruña onde na actualidade curso o 2º Curso do Grao Superior.

Dende pequeno asiste a cursos de perfeccionamento e masterclass impartidos por reputados instrumentistas como por exemplo: Fernándo Pérez, Begoña Larriba, Rodolfo García, Pedo Mateo, etc., entre outros. Tamén asiste a clases de guitarra periódicamente cos guitarristas Rogelio Méndez e José María Mato Campos.

É mestre de guitarra da Escola de Música de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa) dende o ano 2014.

No curso 2017/18 pasa a formar parte do claustro de profesores da Escola de Música e Conservatorio Municipais de Cambados.