Departamentos – Especialidades

Departamento de Corda Frotada Departamento de Corda Frotada
contrab Viola
Violín
Violonchelo
guitarraclasica  Guitarra
Departamento de Percusión Departamento de Tecla
percus Percusión pianista Acordeón
Piano
Departamento de Vento Madeira Departamento de Vento Metal
paraclarinete Clarinete
Fagot
Frauta traveseira
Óboe
Saxofón
Trompetas Trompa
Trompeta
Trombón
Tuba/Bombardino